די דו / שקית

מק"ט: 12581

גודל אריזה: 24x260g / ברקוד: 0-25675-12581-0

תזונה:

כשרות:

הרב גרובער, הרב וועסטהיים

סוג אריזה:

אריזות משפחתיות